Enhedslisten foreslår nye initiativer i Aalborg Byråd for at sikre ligeløn i Aalborg Kommune

  • Vi tager til efterretning, at Aalborg Kommune tilsyneladende ikke har mulighed for at udarbejde et ligelønscertifikat, som foreslået af Enhedslisten i foråret 2018. Det betyder imidlertid ikke, at Aalborg Kommune ikke kan tage nogen initiativer for at sikre ligeløn mellem mænd og kvinder. Nordisk råd har i 2018 vedtaget en opfordring til de nordiske regeringer og arbejdsmarkedets parter om at udvikle et ligelønscertifikat. I forlængelse af dette mener vi, at Aalborg Kommune skal opfordre KL til at gå positivt ind i arbejdet med at udvikle et ligelønscertifikat, udtaler Per Clausen, Gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • Vi er også enige i, at en løsning af de uligheder i mellem mænd og kvinder, som skyldes forskelle i værdisætningen mellem kvinde- og mandefag, blandt andet skal findes af arbejdsmarkedets parter ved overnekomstforhandlingerne. I forlængelse af dette foreslår vi, at Aalborg Kommune skal opfordre vores arbejdsgiverrepræsentant (KL) til at forsøge at finde løsninger på denne udfordring i forbindelse med de kommende overenskomstforhandlinger, fortsætter Per Clausen.
  • En lille del af løndannelsen sker ved de lokale lønforhandlinger i Aalborg Kommune. Vi foreslår derfor, at der gennemføres en analyse af disse forhandlingers konsekvenser for henholdsvis kvinder og mænds lønudvikling med henblik på at sikre, at dette redskab også bruge til at udligne lønforskelle mellem kvinder og mænd, slutter Per Clausen.

Enhedslistens forslag til byrådsmødet den 12. november

I forlængelse af Ligestillingsudvalgets redegørelse foreslår Enhedslistens byrådsgruppe.

  1. Aalborg Byråd opfordrer KL til at indgå positivt sammen med regering og arbejdsmarkedets øvrige parter i det arbejde med at udarbejde et ligelønscertifikat (klik og læs), som, som Nordisk Råd har opfordret til.
  2. Aalborg Byråd opfordrer KL til at inddrage ligelønsperspektivet og den særlige udfordring med kvindefag som lavtlønsfag i sin forberedelse af overenskomstforhandlingerne i 2021.
  3. Aalborg Kommune gennemfører en analyse af konsekvenserne af den lokale løndannelse i kommunen for lønrelationerne mellem mænd og kvinder.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf. 31 67 50 08