Ligeløn og kvoteflygtninge i centrum på byrådsmødet, mandag den 12. november

Byrådsmødet den 12. november blev et af de korte. Alligevel fik vi behandlet to vigtige forslag fra Enhedslisten.

Det første var en endelig behandling af Enhedslistens forslag om indførelse af et ligelønscertifikat og ligelønsklausuler i Aalborg Kommune. Forslaget var i første omgang blevet henvist til Aalborg Kommunes Ligestillingsudvalg, som afviste begge forslag med hovedsageligt juridiske og tekniske argumenter. På den baggrund stillede vi tre nye forslag:

  1. Aalborg Byråd opfordrer KL til at indgå positivt sammen med regering og arbejdsmarkedets øvrige parter i det arbejde med at udarbejde et ligelønscertifikat, som, som Nordisk Råd har opfordret til (klik og læs)
  2. Aalborg Byråd opfordrer KL til at inddrage ligelønsperspektivet og den særlige udfordring med kvindefag som lavtlønsfag i sin forberedelse af overenskomstforhandlingerne i 2021.
  3. Aalborg Kommune gennemfører en analyse af konsekvenserne af den lokale løndannelse i kommunen for lønrelationerne mellem mænd og kvinder.

De to første forslag blev vedtaget enstemmigt og det synes jeg giver gode muligheder for at vi kan komme videre med spørgsmålet om ligelønscertifikater i Danmark. Disse har givet gode resultater på Island. Desværre blev det sidste forslag forkastet. Her stemte alle andre partier i mod. De syntes det ville være for besværligt at gennemføre en sådan analyse. Det betyder, at vi kommer til at følge lønudviklingen i Aalborg Kommune tæt og kritisk.

Du kan læse referatet og sagsfremstillingen af sagen hér.

Enhedslistens forslag om at Aalborg Kommuens borgmester skulle henvende sig til regering og folketing og meddele, at Aalborg Kommune ville være i stand til at modtage 100 kvoteflygtninge blev afvist af alle de andre partier. Venstre og Konservative ville slet ikke diskutere det. Der var tale om landspolitik sagde de. De svarede aldrig på mit spørgsmål om, hvordan de forholdt sig til, at 17 Venstre-borgmestre i følge DR havde givet udtryk for, at deres kommuner godt kunne modtage kvoteflygtninge (klik og læs).

Socialdemokratiet var på samme linje, men den sociademokratiske gruppeformand Nuradiim Hussein sagde klart, at Socialdemokratiet i Aalborg ønskede, at Danmark modtager kvoteflygtninge og på dette område er uenig med Socialdemokratiet i i folketinget. DF var selvfølgelig imod og henviste til de mange flygtninge, vi havde modtaget de seneste år. DF forholdt sig ikke til, at antallet var blevet langt mindre end oprindelig forventet. De Radikale skuffede igen ved at stemme imod med samme begrundelse, som de andre partier.

Du kan læse referatet og sagsfremstillingen af sagen hér.

Per Clausen, gruppeformand.