Enhedslisten med i grønt valgforbund i Aalborg

  • Jeg er meget glad for, at det er lykkedes at indgå en aftale med De Radikale, SF, Alternativet og Trafikalt Folkeparti om et grønt valgforbund i Aalborg Kommune. På den måde har vi samlet de partier, som er imod en motorvej hen over Egholm i et valgforbund og vi har også forpligtet os til at arbejde for bedre kollektiv trafik, bedre forhold for cyklisterne og en række andre tiltag til gavn for klima, miljø og natur, udtaler Per Clausen, fungerende rådmand for Miljø og Energi for Enhedslisten.
  • Partierne er enige om at prioritere den grønne dagsorden og har aftalt, at vi også snakker sammen, inden vi indgår i konstitueringsforhandlinger med andre partier efter valget. Valgforbundet er åbent overfor andre partier, som stifterne af Valgforbundet kan blive enige om at optage i dette.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08


Fra venstre: Jens Harder, Alternativet Nordjylland, Per Clausen, Enhedslisten Aalborg, Anders Wested, Trafikalt Folkeparti, Philip Tarning Andersen, Radikale Aalborg, Allan Norré Pedersen, SF Aalborg, Jørgen Hein, Radikale Aalborg

Fælles presseudtalelse:

Grønt valgforbund i Aalborg Kommune

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Trafikalt Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet har indgået et grønt valgforbund ifm. med kommunalvalget 2021 i Aalborg Kommune.

Partierne i valgforbundet er enige om at afvise forslaget om en motorvej hen over Egholm og at Aalborg Kommune bidrager med 600 millioner kroner til dette projekt.

Partierne går ind for, at der investeres i bedre og mere fleksibel kollektiv trafik, flere cykelstier og andre forbedringer for cyklister for at flytte mennesker fra biler over i den kollektive trafik og over på cykler.

Partierne er enige om, at hastigheden for trafikken på de bynære motorveje skal sænkes og at der bør investeres i omlægninger i og ved Limfjordstunnelen for at reducere risikoen for uheld. Lavere hastighed vil også reducere støjgenerne for beboerne langs motorvejen og skal kombineres med investeringer i andre støjdæmpende foranstaltninger her.

Partierne er uenige om nødvendigheden af og det fornuftige i at etablere et ekstra tunnelrør.

Partierne er i øvrigt enige om at arbejde for mere biodiversitet, støjdæmpning, sikring af drikkevand, cykelstier, mindre luftforurening, mere natur (også bynatur) ambitiøse klimabudgetter og forpligtende klimaplaner, som betyder, at vi i Aalborg Kommune kan levere vores del af reduktionen med CO2 udslip med mindst 70 % i 2030.

På vegne af partierne d. 20. marts 2021

Trafikalt Folkeparti: Anders Wested
Enhedslisten: Gruppeformand, Per Clausen
Alternativet: Forperson i Nordjylland, Jens Harder
Socialistisk Folkeparti: Formand SF Aalborg, Allan Norré Pedersen
Radikale Venstre: Formand Radikale Aalborg, Philip Tarning-Andersen