Enhedslisten sikrer flertal for vuggestuer ved Bislev og Hou landsbyordninger

  • Enhedslisten mener, at det er en vigtig del af landdistriktspolitikken at sikre gode forhold for børn og forældre i landdistrikterne. Derfor stemte vi i dag i Aalborg Byråds Skoleudvalg for, at der arbejdes videre med at etablere vuggestuer i landsbyordningerne i Bislev og Hou, udtaler Per Clausen, Enhedslistens repræsentant i Skoleudvalget.
  • Vi fik opfyldt vores ønsker om, at der findes en løsning på de udestående juridiske problemer, som BUPL har påpeget samt at der sikre tilfredsstillende løsninger på de normeringsmæssige udfordringer, som disse institutioner vil få og at der sikres pædagog-kvalifikationer i ledelsen, fortsætter Per Clausen.
  • Socialdemokratiet har krævet at få sagen i byrådet og her kan de selvfølgelig bruge deres flertal til at få sagen stoppet. Jeg håber imidlertid, at de i stedet vil gå konstruktivt ind i forhandlinger om, hvordan vi kan finde en god løsning for børn og forældre, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08