Gang i kravet om en 30 timers arbejdsuge

Flere og flere oplever stressede arbejdsdage og besvær med at få arbejds- og familieliv til at hænge sammen. Samtidig står masser af mennesker udenfor arbejdsmarkedet hvor barrieren for at komme ind hele tiden hæves. For tiden diskuterer vi desuden hvilke konsekvenser automatiseringen af arbejdsmarkedet kommer til at betyde med robotternes indtog. Alligevel går den politiske debat på hvordan vi presser mere arbejde ud af de der er på arbejdsmarkedet. Pensionsalderen stiger allerede gradvist som konsekvens af velfærdsaftalen fra 2006 mellem V, K, O, RV og S og er for de der træder ind på arbejdsmarkedet i dag på 76 år.

I Enhedslisten mener vi det er den helt forkerte vej at gå. I stedet for et mere og mere skævt arbejdsmarked, bør indsatsen gå på at fordele det nødvendige arbejde. Præcis på samme måde som fagbevægelsen gennem adskillige år kæmpede for nedsat arbejdstid. Men vi har ikke haft en arbejdstidsnedsættelse i 25 år. Arbejdstiden er stadig på 37 timer pr. uge. Derfor ønsker vi at sparke gang i kravet om en 30 timers arbejdsuge. Selvfølgelig med fuld løn og personalekompensation.

Det er alene et spørgsmål om politisk vilje om teknologiske gevinster og produktivitetsstigninger skal veksles til øgede udbetalinger til virksomhedsejere og aktionærer eller om de skal omsættes til en mere ligelig fordeling af arbejdsmængden, til gavn for alle. På det private arbejdsmarked har LO opgjort at arbejdernes andel af det overskud der genereres i industrien faldet med 13 % fra 2009-2015. I 2015 udbetalte danske virksomheder 86 mia. kr. i udbytte til deres aktionærer. Senest har vi set hvordan enorme milliardbeløb gemmes i udlandet i skattely. Det overskud der bliver skabt i produktionen fordeles helt urimeligt skævt. Det er urimeligt at langt størsteparten havner i kapitalejernes lommer i stedet for at komme hele samfundet til gode. En større del af overskuddet burde bruges til nedsat arbejdstid så der kan blive tid til mere og plads til flere.

Det samme gør sig gældende på det offentlige arbejdsmarked. Vi oplever en stigende arbejdsbyrde samtidig med konstante nedskæringer og krav om effektiviseringer. Det betyder øget sygefravær, stress og nedslidning. Her ville en nedsættelse af arbejdstiden med fuld løn- og personalekompensation betyde et tiltrængt løft til området. Det vil betyde flere hænder til at løse opgaverne samt plads til flere af de der er blevet presset ud af arbejdsmarkedet. Herudover vil det betyde at mange af de der har set sig nødsaget til at arbejde på deltid på grund af et presset familieliv, vil opleve en reel lønfremgang, når 30 timer svarer til fuld tid.

En nedsættelse af arbejdstiden er et krav der skal kæmpes igennem af fagbevægelsen. Når vi rejser debatten er det fordi vi anser det for en helt nødvendig diskussion og i håbet om at fagbevægelsen vil tage kravet til sig og kæmpe det igennem i overenskomstforhandlinger. Det kommer ikke nødvendigvis på én gang, men kravet må rejses igen og igen.

Det er helt uholdbart med den udvikling vi ser i dag, hvor mange oplever stress og opskruet arbejdstempo samtidig med at endnu flere holdes udenfor arbejdsmarkedet. Vi må lave en mere solidarisk fordeling, som giver mere luft og overskud til de der er pressede og samtidig skaber plads for de der er presset helt ud.

Fagbevægelsens opgave har altid været at kæmpe for en større del af det overskud der produceres og veksle en del at det til mere fritid.

Den opgave håber vi fagbevægelsen vil tage på sig og Enhedslisten inviterer derfor til debatmøde om 30 timers arbejdsuge, onsdag d. 7/6 kl 18.30 i Vejgaardhallen.

Peder Hvelplund, FT-kandidat Enhedslisten

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.