Giv alle virksomheder adgang til Aalborg Alliancens jobdel

  • Oprindelig var ideen bag Aalborg Alliancen, at kommunen gav 600 millioner kroner til en motorvej hen over Egholm og at erhvervslivets organisationer som modydelse ville samarbejde tættere med Jobcenteret i rekrutteringen af arbejdskraft. Ikke uventet indeholder dette forstærkede samarbejde så store fordele for virksomhederne, at rigtigt mange virksomheder primært har tilsluttet sig Aalborg Alliancen for at komme med i dette, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • Flere af disse virksomheder har ikke noget ønske om at engagere sig i debatten om en 3. Limfjordsforbindelse og placeringen af denne. Derfor ville det være oplagt at give virksomhederne mulighed for at tilslutte sig jobdelen i Aalborg Alliancen, uden at de behøver at tilslutte sig kravet om en motorvej hen over Egholm. Jeg har derfor henvendt mig til borgmesteren og opfordret ham til at tage i initiativ til denne åbning over for virksomhederne, fortsætter Per Clausen.

  • Dette vil give flere virksomheder mulighed for at tilslutte sig jobdelen af Aalborg Alliancen til fordel for beskæftigelsen i Aalborg Kommune og dermed også for den kommunale økonomi. Hermed vil vi også få et mere reelt indtryk af opbakningen bag planerne om en motorvej hen over Egholm, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08