Hvorfor skal vi være kritiske overfor privatiseringer?

Hvorfor skal vi være kritiske overfor privatiseringer?

Mange politikere er tilsyneladende meget begejstrede for privatiseringer af den offentlige sektor. Det skal vi være meget kritiske overfor! Men hvorfor så det?

Det er meget muligt, at der nu og her kan være penge at spare i statskassen, hvis dele af den offentlige sektor privatiseres, men den ofte meget vage økonomiske gevinst er på ingen måde sammenlignelig med de negative konsekvenser, som privatiseringer kan have. Konsekvenser der i sidste ende koster det offentlige rigtig mange penge, som går ud over velfærden og dermed os allesammen.

Et eksempel på hvor galt det kan gå ses tydeligt, når vi ser på privatisering af ældrepleje i Danmark. I 2013 gjorde politikerne det muligt for private virksomheder at tilbyde billigere ældrepleje end den ældrepleje, som kommunerne ellers kunne tilbyde, men siden da er 43 af disse private virksomheder gået konkurs. Dette har betydet, at mange ældre fra den ene dag til den anden har mistet deres hjemmehjælp, og det er simpelthen helt urimeligt.

Dertil kommer, at der i private virksomheder heller ikke er samme tilgang til overenskomster, hvilket ofte udnyttes på det groveste til at hente billig arbejdskraft i udlandet, og her ser vi rigtig mange tilfælde af social dumping – altså udenlandske arbejdstagere der underbetales og har langt færre rettigheder på trods af, at de ellers udfører samme arbejde som deres danske kollegaer.

Privatiseringer af den offentlige sektor er privatiseringer af velfærden, og det er bestemt ikke risikofrit, hvilket vi gang på gang ser rigtig triste eksempler på. En billigere løsning kan måske være en besparelse nu og her, men i sidste ende koster det os dyrt. Penge der altså kunne være brugt på endnu mere velfærd.

Betyder det så, at der slet ikke skal være private virksomheder i Danmark? Nej, selvfølgelig gør det ikke det. Har man som borger i Danmark lyst til at være selvstændig og drive egen virksomhed, skal man selvfølgelig have muligheden for det. Vores arbejdskraft på velfærdsområdet skal bare ikke udliciteres til private virksomheder, for risikoen er simpelthen alt for stor, samtidig med at den økonomiske gevinst ofte er ikkeeksisterende, hvortil kvaliteten af det leverede “produkt” også tit er meget ringere grundet dårligere arbejdsforhold for arbejdstagerne.

Privatiseringer af velfærden går dermed ud over os allesammen, og det kan vi simpelthen ikke acceptere. Vores velfærd er vores fælleseje og skabt af vores fællesskab, og det skal vi værne om. Vi må derfor ikke lade økonomiske interesser stå over kvaliteten af velfærden.