Ja, dejligt med en alkohol reformpakke i Aalborg

Fredag d 22. juni 2018 læste jeg i Nordjyske, at afdelingslederen af Aalborg kommunes alkoholbehandling, Maja Torp, som jo også er medlem af Aalborg byråd (som stiller op for Venstre i Aalborg Øst), at der i regeringens kommende sundhedsreform også skulle være indeholdt en alkoholpakke. I denne pakke skulle der være et døgnåbent tilbud til byens alkoholikere.

Godt med en visionær leder og politiker der har disse tanker. Ja tænk sig et døgnåbent tilbud, hvor du som alkoholiker bare kan gå ind ad døren og få tilbud om afrusning og behandling.

I pakken skal der være fokus på modtagelsen og afrusningen men også den efterfølgende behandling, afvænning og efterbehandling. Gode tanker omkring afrusning, dette jo også set i lyset af, at der i de sidste mange år, ikke har været et kommunalt afrusningstilbud til Aalborg kommunes alkoholikere. Der har heller ikke været et aflastnings- og omsorgstilbud til alkoholikerne i et alkoholfrit miljø.

Tilbuddet til Aalborgs alkoholikere omkring afrusning, har været et tilbud på regions hospitaler. Et godt tilbud, hvis borgeren er meget dårlig fysisk. Men for langt de fleste alkoholikere et utilstrækkeligt tilbud, da alkoholikeren har brug for mange flere dage til at komme sig end de par dage de får tilbudt på hospitalet. På hospitalet er det ren afrusning, hvor der ikke er megen tid til den omsorg og nærvær, der er behov for til den enkelte alkoholiker. Heri planer for hvad der skal ske for alkoholikeren, når han/hun bliver udskrevet. Dette jo ikke fordi personalet ikke ønsker at give denne tid og omsorg. Nej dette fordi at på vores hospitaler, der igennem Venstres politik igennem de sidste mange år bare har skulle spare og spare igennem 2% produktivitetskravet. Det har jo også betydet overfyldte akutafdelinger og et fortravlet personale.

Heri ville det jo være godt at der igen kom et kommunalt afrusningstilbud op af stå. Et godt sted at starte, så de alkoholikere, der ikke har behov for en hospitalsafrusning, ikke belaster de i forvejen belastede hospitaler.

Ja her er der noget at arbejde for en visionær leder og politiker.

Det er ikke mange måneder siden at Aalborg kommune blev fremhævet som en af landets dårlige kommuner til at overholde behandlingsgarantien. Har jo læst at der bliver arbejdet på at overholde dette. Ja det vil jo være godt så den enkelte alkoholiker ikke skal gå i flere uger før der er en regulær dag eller døgnbehandlings tilbud.

Familie og Beskæftigelsesudvalget i Aalborg har fremlagt et moderniserings- og effektiviseringskatalog (besparelser!).

I kataloget er der mange besparelser som afdelingsleder Maja Torp kunne arbejde for, IKKE bliver til noget.

  • Jeg tænker her på de foreslåede besparelser på 600.000 kr. på alkoholbehandling af vores grønlandske medborgere i projektet Katsorsavik. Al mulig grund til ikke at spare her. Dette også set i lyset af rapporten, som var at læse i Nordjyske den 28. juni 2018 om døgnbehandling til stofmisbrugere. En rapport der klart siger, at det kan betale sig at sende misbrugere i døgnbehandling.
  • Der foreslåes envidere besparelse på 400.000kr på udsatte området. De Sociale jægere og Midtbysjakket foreslås også en besparelse på 400.000 kr. og endelig en besparelse på 400.000 kr. på en forebyggelseskonsulent. Alle disse besparelser er jo på det forebyggende arbejde og det motiverende arbejde i ændring af livsførelse.

Ovenstående ville være et godt sted at starte FØR tanker om et døgnåbent hus til byens alkoholikere!

Socialarbejder
John Ørtoft
Johannes Ewalds vej 22
9000 Aalborg