Medlemsmøder om ny kommunalplan

Ny Kommunalplan

Aalborg Kommune har igangsat en proces, som skal føre til, at Aalborg Byråd i efteråret kan vedtage en ny Kommunalplan, som danner den overordnede ramme for planlægningen i Aalborg Kommune i de kommende 12 år. 

Planen handler om, hvordan boliger, erhverv og servicefunktioner skal placeres i forhold til hinanden, om trafikbetjening, grønne områder, det åbne land m.v.

Kommuneplanen består af hovedstruktur, retningslinjer, kommuneplanrammer, bilag og planredegørelser.

Du kan læse den gældende kommuneplan her.

Den kommunalpolitiske baggrundsgruppe har besluttet, at vi vil udarbejde et alternativ til den kommende plan eller stille ændringsforslag til dele af den. For at forberede arbejdet afholder vi 3 møder i juli måned.

Baggrundsgruppen har lavet debatoplæg til møderne, som du kan læse her.

Møderne afholdes mandage den 1., den 8. og den 15. juli.

Møderne starter kl. 19.00 og afholdelse i Socialisternes Hus, Søndergade 12.

Læs om den Kommunalpolitiske Baggrundsgruppe her.