Øget støtte til udsatte boligområder og mennesker

 • Der skal langt mere fokus på at sikre bedre udviklingsmuligheder og støtte til udsatte boligområder og borgere i Aalborg Kommune.
  • Derfor vil Enhedslisten tilføre dette område over 16 millioner i forhold til det fremlagte forslag til budget for kommunen.
  • Der mangler simpelthen en social profil i det fremlagte budgetforslag, som i stedet indeholder en lang række forringelser på dette område, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
 • Enhedslisten vil rulle de besparelser i budgetforslaget tilbage, som rammer de udsatte boligområder, familier og mennesker.
  • Det er paradoksalt, hvis det socialdemokratiske byrådsflertal vil bruge sit første budget til at gennemføre forringelser over for disse. Det må vi kunne gøre bedre, fortsætter Per Clausen.
 • I stede for forringelser på disse områder, vil Enhedslisten foreslå en række forbedringer, som tager udgangspunkt i at sociale problemer kan og skal forebygges og at der også skal være bedre muligheder for at hjælpe mennesker, der har særligt svære livsbetingelser, slutter Per Clausen.

Enhedlistens konkrete forslag

 • En ekstra indsats for at hjælpe aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over på en anden forsørgelse (arbejde, uddannelse, revalidering, fleksjob eller pension)
  • 2 millioner
 • Aalborg Kommune overtager selv lån til borgere, som ellers ville være berettiget til en kommunal garanti ved lån til boligindskud
  • Udgiftsneutralt
 • Nedbringelse af borgernes egenbetaling ved botilbud
  • 2 millioner
 • Støtte til etablering af kulturelle og andre tilbud for elever på skoler med mange elever fra udsatte boligområder (Eventuelt i regi af Kunstskolen)
  • 1 million
 • Bortfald af besparelse på dagtilbud
  • 1,9 million
 • Bortfald af besparelse på Midtbysjakket
  • 0,4 million
 • Bortfald af besparelse på rusmiddelforebyggelse
  • 0,4 million
 • Bortfald af besparelse på de forebyggende (tværgående) teams
  • 0,5 million
 • Bortfald af besparelse på fællestilbud
  • 1,2 million
 • Øget støtte til det boligsociale arbejde
  • 2 millioner
 • Støtte til sundhedsrum (Kirkens Korshær)
  • 0,5 million
 • Bevarelse af frit optag på daghøjskolerne
  • 1,9 million
 • Fjernelse af besparelse på to-sprogundervisningen
  • 1,5 million
 • Tilskud til efterskoleophold for elever fra skoler udsatte boligområder
  • 1 million
 • Bevarelse af lukningstruede biblioteker
  • 0,5 million

Finansiering af disse ønsker vil fremgå af Enhedslistens samlede liste over ønsker, besparelser og ekstra indtægter, som fremlægges umiddelbart efter borgermødet på mandag, den 24. september i Gigantium.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08

Du kan se mere og tilmelde dig til Borgermødet hér