Mødet med Pernille Skipper om EL’s 100 dages plan – oplevet af Anders Lundkvist

Huset i Hasserisgade, Aalborg, 18. september 2018.

Mødet var særdeles velbesøgt, med 60-70 deltagere!

Pernille indledte med nogle punknedslag i planen om, hvad El vil gennemføre, hvis vi får flertal. I praksis er det vel et katalog over krav/ønsker, som vi vil præsentere en kommende Mette Frederiksen regering for. Hun omtalte sundhed (offentlig produktion af medicin), skat på overnormal profit, miljø, uddannelse og meget andet, og hun understregede at forslagene er fuldt finansierede.

Efter pausen var der livlig debat:

  • Små sygehuse, hvor Pernille nævnte at man fx kunne indføre en garanti for akutmodtagelse indenfor en bestemt radius,
  • Stop for udvinding af Nordsøolie,
  • Pension efter max. 40 år på arbejdsmarkedet,
  • Kollektiv transport: billetpriserne skal 30% ned, og benzin- og dieselbiler skal hurtigt udfases. Det er jo transport (biler og fly), der sammen med landbruget er de store CO2 syndere. Det er især i de rige lande, at der skal skrues ned, mens de fattige lande har krav på en stigning i levestandarden. Vores overforbrug kan begrænses med fx genbrugsstationer og udlånsordninger i stil med bibliotekerne, så alle ikke behøver en elektrisk hækkesaks, der kun bruges én gang om året,
  • Der blev udtrykt frygt for at kapitalen vil flygte, hvis dele af 100 dages planen gennemføres (fx stigning i selskabsskatten). Pernille mente at frygten er overdrevet, fordi vi har gode skoler, hospitaler og infrastruktur, hvilket er vigtigt, når virksomheder beslutter, hvilket land, de vil slå sig ned i; den finansielle kapital skal kontrolleres med bl.a. Tobin skat og indgreb overfor kapitalflugt til skattely.

Pernille sluttede med en generel vurdering af den politiske situation.

Nok vinder højrepopulismen frem med fremmedfjendtlighed og andre nederdrægtigheder, i Danmark og udlandet, men det gør venstrefløjen (ikke ‘venstrepopulisme’) også, i hvert fald nogle steder: Det svenske Venstreparti gik meget frem ved det nylige valg, i Frankrig fik venstrepartiet næsten 20% af stemmerne ved præsidentvalget, der er Podemos og andre partier i Spanien og Portugal, og hertil kommer Corbyn i England. Og ikke at forglemme Bernie Sanders i USA og den efterfølgende venstredrejning i det Demokratiske Parti. Så op med hovedet!

I Danmark står EL godt, og vor førsteprioritet er at EL, Ø og måske SF ad åre overgår Socialdemokraterne i størrelse, så vi kan kræve en venstreorienteret regering. Andenprioritet er at støtte en Socialdemokratisk regering, men ikke betingelsesløst. Thorning/Corydon perioden, der ikke var bedre end en borgerlig regering, skal ikke gentages! Det kan give nyvalg eller måske en SD-DF regering, men det må vi tage med. Vi kan selvfølgelig ikke kræve alt, men det skal gå i den rigtig retning.

Pernille sluttede med hendes 4 prioriteter:

  1. Forsvare og udbygge velfærdssamfundet (skoler, hospitaler osv.).
  2. Grøn omstilling.
  3. Tage vare på de reformramte.
  4. En humanistisk udlændingepolitik.

Alt i alt en rigtig god aften
Anders Lundkvist

Besøg min hjemmeside “Demokrati eller Kapitalisme”

En personlig kommentar om vores sprogbrug:

Den herskende udlændingepolitik kaldes ‘stram’, hvori ligger at vor politik er ‘slap’. Men hvem bryder sig om en slap politik? Så med den sprogbrug har vi næsten tabt på forhånd. Derfor bør vi kalde vor egen politik på dette område ‘humanistisk’, hvori ligger at den herskende politik er ‘inhuman’, hvilket præcis er hvad den er. Husk det, Enhedslistepolitikere, i den kommende valgkamp!

Læs hele planen: 100 dage med Enhedslisten (klik og læs)

Enhedslistens folketingsgruppe har udarbejdet denne plan. Den er et bud på, hvordan de første 100 dage med Enhedslistens politik ville se ud, hvis vi får magt, som vi har agt. Der er hele 100 konkrete tiltag. De er alle eksempler på, hvor meget mere bæredygtigt, demokratisk og retfærdigt, Danmark faktisk kunne blive.

Tiltagene er realiserbare. Pengene passer. Vi kunne gå i gang i morgen.

Men det er stadig kun forslag og oplæg til debat. De bliver først virkelighed, hvis et flertal mener, at retningen er rigtig, organiserer sig om kravene og stemmer og kæmper for dem. Så vi håber, at du vil være med til at dele forslagene, diskutere dem med venner og bekendte. På arbejdet, i skolen, til familiefesten. Møde op, når vi kommer rundt i landet for at diskutere politik på gader og stræder. Fortælle os, hvordan vi kan hjælpe hinanden med at føre de mange gode forslag ud i livet og få endnu flere mennesker med i kampen for et bæredygtigt, retfærdigt og demokratisk samfund.

Læs lidt om Pernille Skipper her 🙂