Sejre og nederlag på byrådsmødet 26. februar 2018

Sejre og nederlag på byrådsmøde

Byrådsmødet den 26. februar bød både på sejre og nederlag. Rigtig dejligt var det, at vi fik Socialdemokratiet og De Radikale med på et forslag om, at Aalborg Kommune skulle protestere mod det stop for alle familiesammenføringer i udsatte boligområder, som regeringen, Socialdemokratiet og DF er blevet enige om. I Aalborg Kommune vil det ramme beboerne i Grønneparken og Løvvangen. Vi afviser dette forslag, fordi det er diskriminerende over for de mennesker, der bor i disse områder, men også fordi det er en våd klud i ansigtet på de beboere og boligorganisationer, som har udført et stort arbejde for at gøre disse områder til attraktive boligkvarterer. Sådanne beslutninger gør det sværere at fastholde beboere, som har mulighed for at flytte og gør det mindre attraktivt at flytte til disse områder. Det betyder, at indsatsen for at sikre en alsidig beboersammensætning i disse boligkvarterer svækkes.

Desværre fik vores forslag om at droppe det foreslåede sparekatalog på 130 millioner kroner i Aalborg Kommune ikke støtte fra andre partier eller byrådsmedlemmer. Vi mener, at gennemførelsen af sådanne besparelser vil få alvorlige konsekvenser for velfærden i Aalborg Kommune og undergrave arbejdsforholdene for de kommunalt ansatte. Sparekataloget bliver da også udarbejdet på et tidspunkt, hvor vi ikke kender Aalborg Kommunes økonomi. Det gør vi først, når KL’s økonomiforhandlinger med regeringen er overstået i juni måned. Derfor bliver det en vigtig opgave at lægge maksimalt pres på KL for at sikre, at KL kun indgår en aftale, som kan sikre muligheden for en udbygning af velfærden i kommunerne.

I Aalborg har medarbejderne og deres faglige organisationer afvist at medvirke til at udarbejde et sparekatalog. Vi vil sammen med dem forsøge at sætte maksimalt fokus på konsekvenserne af de forringelser, som bliver en konsekvens af dette sparekatalog, sådan at vi i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 kan få disse forringelser taget af bordet.

Det lykkedes at fastholde forslagene om, at Binderup Ådal og Vidkær Ådal skulle inddrages som Natura 2000 områder i et høringssvar til Miljøministeriet. Dette blev sikret af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Desværre afviste alle andre partier vores forslag om, at Aalborg Kommune skulle foreslå, at hele Egholm blev udpeget som Natura 2000 område. Det havde Enhedslisten foreslået med henvisning til den store bestand af lysbuget knortegås og strandtudse samt forekomsten af odder.

Per Clausen
Gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd