SF, Alternativet og Enhedslisten foreslår flere fredninger i Aalborg Kommune

SF, Alternativet og Enhedslisten hilser med tilfredshed, at byrådet mandag den 25. februar skal behandle et forslag om at frede Skanseparken og Østre Anlæg. Der er tale om vigtige rekreative byparker der hermed sikres også for fremtiden.

Vi er til gengæld meget skuffede over, at den planlagte fredning af Kildeparken er opgivet. Her er der i høj grad brug for en fredning. Ikke mindst for at sikre de store flotte træers rødder mod ødelæggelse. Vi støtter derfor Enhedslistens forslag om at medtage Kildeparken i forslaget på byrådsmødet.

Vi er også glade for, at der er en fredning af Sohnsgårdholmparken på vej, men mener, at der er andre områder, som kunne have behov for en fredning.

Det drejer sig om Fjordmarken og de grønne kile vest for denne. Det er tale om et vigtig grønt og rekreativt område for borgerne i Vestbyen, som bør beskyttes mod bebyggelse.
Mølleparken indeholder et stort naturpotentiale, som kan komme til udfoldelse gennem en fredning og da man i forvejen arbejder med planer om at flytte koncerterne vær fra parken, vil det være oplagt at beskytte denne gennem an fredning.

Karolinelund har udviklet sig til en Folkepark med masser af spændende aktiviteter. Det er vigtigt at sikre, at vi kan fastholde denne anvendelse af dette område og derfor vil vi gerne have undersøgt mulighederne og perspektiverne i en fredning af Karolinelund.

SF, Alternativet og Enhedslisten har aftalt, at Enhedslisten tager disse forslag op i. By- og Landskabsudvalget og Byrådet i Aalborg.

  • Anne-Dorrit Harris, Alternativet, telefon 21 60 86 78
  • Allan Norre Pedersen, SF, telefon 23 27 21 81
  • Per Clausen, Enhedslisten, telefon 31 67 50 08