Sparekatalog på Familie- social og beskæftigelsesområdet – en rigtig gyser

Udvalgene i Aalborg byråd er ved at færdiggøre de sparekataloger, som de andre partier i byrådet på forslag af Thomas Kastrup har vedtaget skulle udarbejdes.

Sparekataloget på Familie- Social og Beskæftigelsesområdet er en ægte gyser

Udsatte børn og unge tammes hårdt. Der lægges op til besparelser på Midtbysjakket og De Opsøgende Jægere, der spares i alt 4,2 million i støtten til udsatte børn i dagtilbud – hertil kommer en reduktion på 0,4 millioner til Hyldegården spares 0,5 millioner på socialpædagogiske fripladser. Der spares 0,5 million på de tværfaglige teams rådgivende indsats over for forældre til 0-6 årige. Fritidscentrene skal spare 0,9 millioner kroner samtidig med, at der tages 0,4 millioner fra den forebyggende rusmiddelindsats. Der spares på årsplan 3 millioner på fællesindsatsen med skolerne over for udsatte børn og familier og 0,5 million på supervision til plejefamilier.

Herudover rammes alle dagsinstitutioner af, at normeringerne sættes ned med mellem 3 og 5 timer i hver institution.

Der skal spares 0,4 million på udsatteområdet. Der lægges op til omfattende besparelser på administration og rådgivning/vejledning af borgerne. Meget findes ved tilsyneladende effektiviseringer og forenklede arbejdsgange samt færre flygtninge (i alt 7,4 millioner). Reelt er en del af disse gevinster dog tvivlsomme og arbejdspresset på sagsbehandlerne er i forvejen alt for stort. Yderligere besparelser her vil altså både ramme medarbejderne og borgerne, som risikerer en dårligere service. På lidt længere sigt ville der formentlig være penge at spare på en investering i øget kvalitet indsatsen her.

Man vil spare 7 millioner på fjernelse af central støtte til kommunale fleksjob. Det kan føre til, at væsentligt flere visiterede til fleksjob ikke får et sådant til skade for dem og samfundet.

Sparekataloget færdigbehandles den 25. maj på et møde i Familie- og Socialudvalget. Heldigvis bliver sparekatalogets endelige skæbne først afgjort i efteråret ved budgetforhandlingerne i Aalborg Byråd. Så der er god tid til at protestere og påpege urimelighederne. Husk på at dette sparekatalog fremlægges på et tidspunkt, hvor vi aldrig har været så rige i Danmark.