Buschafførernes arbejdsmiljø skal sikres

  • Buschaufførerne ved bybusserne i Aalborg har gentagne gange klaget over køreplaner, som ikke kan overholdes hvilket både rammer brugerne af den kollektive trafik og chaufførernes arbejdsmiljø. Vi hører om chauffører, der ikke kan komme på toilettet og chauffører, som ikke har mulighed for at holde deres pauser. Denne situation er helt uholdbar og derfor tager Enhedslisten nu sagen op i byrådet, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • På lidt længere sigt handler det om at sikre bedre fremkommelighed for busserne ved at indrette afviklingen af trafikken, så de får bedre vilkår. Her og nu vil vi tage fat på at løse chaufførernes arbejdsmiljøproblemer og give brugerne af den kollektive trafik køreplaner, vi kan regne med, fortsætter Per Clausen.
  • Det skal ske ved, at Aalborg Kommune forpligter sig til at sikre chaufførernes pauser i udbuddene af buskørslen og at køreplanerne udarbejdes med reel inddragelse af de faglige organisationer og at der tages hensyn til de varierende trafikale forhold, slutter Per Clausen

Enhedslistens forslag

  1. Aalborg Kommune forpligter sig til i alle udbud ved persontransport i fast rute, at der indtænkes og ilægges hensynstagen til de overenskomstmæssige pauser, tid til at komme på toilettet, tid til at foretage sikkerhedsmæssige tjek af busser ved opstart og chaufførskifte med mere.
  2. At køreplanerne skal planlægges dynamisk, således at de er tilpasset de trafikale forhold som myldretid og særlige højtider/begivenheder.
  3. At aftalen sikrer et godt arbejdsmiljø. Kommune forpligter sig til at etablere de nødvendige pausefaciliteter – herunder toilet.
  4. At Aalborg kommune i planlægningen af køreplaner for bybusserne og de regionale ruter forpligter sig til at inddrage arbejdsmarkedets parter.
  5. At der nedsættes et kontroludvalg bestående af arbejdsmarkedets parter, der skal føre kontrol med, at udbuddet overholdes.

Begrundelse:
Baggrunden for forslaget, som svarer til et forslag, som er vedtaget i Randers, er, at chaufførerne flere gange har påpeget urealistiske køreplaner, som ikke levner tid til pauser, toiletbesøg og lignende. Disse forhold er efter Enhedslistens opfattelse urimelige og kræver handling fra Byrådets side.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08