Enhedslisten foreslår markante forbedringer i Aalborg Kommunes budget

  • Enhedslisten vil ved forhandlingerne om Aalborg Kommunes budget fremlægge forslag om fjernelse af forringelser på budgetforslaget på ca. 50 millioner kroner og forbedringer på ca. 15 millioner kroner. Til at dække disse ekstra udgifter anviser vi forslag til besparelser og indtægter på 130 millioner kroner. Alle de konkrete forslag offentliggøres mandag den 21. oktober, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg.
  • Der er tale om vores udspil til forhandlingerne – og vi har ingen ultimative krav. På den anden side skal der ikke være tvivl om, at vi vil have fjernet en række skadelige forringelser, som rammer udsatte mennesker og familier, de arbejdsløse samt børn og unge. Herudover er der akut brug for et løft til de ældre og mennesker med handicap samt en langt mere ambitiøs satsning på grøn omstilling, fortsætter Per Clausen.
  • Vi har også store forventninger til vores forslag om at bruge kommunale midler på at ansætte arbejdsløse til at forbedre den kommunale service i stedet for at udbetale dagpenge til dem og en langt mere offensiv satsning på grønt iværksætteri i Aalborg Kommunes erhvervspolitik, siger Per Clausen.
  • Set i lyset af udmeldingerne ved 1. behandlingen ser vi optimistisk på mulighederne for at indgå i en budgetaftale. Borgmesteren har lagt op til, at en række forslag om forringelser kan rulles tilbage og Venstre har med ultimative krav tilsyneladende meldt sig ud af forhandlingerne, før de overhovedet startede. De muligheder dette giver, vil vi gøre alt, hvad vi kan for at udnytte, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08