Enhedslisten foreslår massive investeringer i kollektiv trafik og bedre forhold for cyklister

  • Der skal investeres massivt i kollektiv trafik og bedre forhold for cyklister og gående, hvis fremtidens mobilitetsudfordringer skal løses på en klima- og miljømæssigt forsvarlig måde. Det var konklusionen, da Enhedslisten Aalborg diskuterede denne problemstilling på en ekstraordinær generalforsamling torsdag den 9. januar, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • Enhedslisten foreslår, at der i årene 21-24 afsættes 100 millioner kroner til at gennemføre en ny cykelhandlingsplan, som udarbejdes i dette år. Vi foreslår, at etableringen af en BRT buslinje fra Bouet til Svenstrup starter umiddelbart efter færdiggørelsen af BRT buslinjen til det nye Universitetshospital. Det skal sikres, at disse to nye buslinjer hægtes op på et fleksibelt og attraktivt fødesystem med busser og andre mere fleksible løsninger, fortsætter Per Clausen.
  • Der etableres mindst 2 nye stationer på den regionale jernbane og der etableres pendlerparkeringspladser i forbindelse med disse og andre stationer samt i tilknytning til de to BRT buslinjerne. Set i lyset af, at muligheden for at passere Limfjordsbroen i bil vil blive reduceret kraftigt ved etableringen af et særligt trace til BRT linjen hen over Limfjordsbroen, hvilket vil føre til massive forbedringer af miljøet på Vesterbro, bliver etableringen af pendlerparkeringspladser meget vigtigt, siger Per Clausen.
  • Aalborg Kommune skal gå aktivt ind i udviklingen af dele-bileordninger, så disse kan anvendes de gange, man har brug for en bil og så man kan tilgå disse på et sted, hvor man nemt kan komme til og fra. Aalborg Kommunes bilflåde skal indgå i disse løsninger i den udstrækning, det er muligt, udtaler Per Clausen.
  • Finansieringen af denne massive indsats sker ved, at Aalborg Kommune bruger de 600 millioner kroner, man har afsat til en motorvej hen over Egholm til forbedringer i den kollektive trafik og cyklismen. Hertil kommer, at denne prioritering betyder, at Aalborg Kommune sparer mindst 600 millioner kroner, som ellers skulle være brugt til at omlægge vejnettet i Aalborg, så det tilpasses en motorvej hen over Egholm, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08