Frugtbart samarbejde på venstrefløjen i Aalborg

Kommunalvalget i 2017 betød, at Enhedslisten var ene om at repræsentere Enhedslisten i Aalborg Byråd. SF røg med 2,7 procent af stemmerne ud og Alternativet kom med 1,8 procent ikke ind. Set i lyset af dette resultat besluttede Enhedslisten at invitere SF og Alternativet med til et forstærket samarbejde. Dette forslag tog både SF og Alternativet godt imod.

Vi har nu holdt to fællesmøder og kan se de første resultater. Vi har i fællesskab rettet henvendelse til Thomas Kastrup Larsen for at protestere imod hans støtte til KL’s masselockout og på næste møde i budgetforligskredsen i byrådet, vil Enhedslisten fremlægge et fælles forslag fra de tre partier om, at sparede midler som følge af lockout og strejke skal bruges på de områder, hvor besparelsen sker og at dette skal ske i samarbejde med medarbejderne gennem MED-systemet.

På et kommende møde den 10. april skal vi diskutere fortsat støtte til de offentligt ansatte i konflikten og organiseringen af modstanden mod Thomas Kastrups sparekatalog på 1,5 procent i Aalborg Kommune.

Alt i alt lover dette samarbejde godt og jeg håber, at det kan styrke venstrefløjen i Aalborg.

Gruppeformand Enhedslisten, Per Clausen