Urimeligt høj pensionsalder

Læserbrev af Peder Hvelplund, FT-kandidat, Enhedslisten

En ung, der i år starter på en erhvervsuddannelse, kan forvente at gå på pension som 75-årig. Børn født i år kan imødese at skulle blive på arbejdsmarkedet, til de er 77 år. En nedslidt murer på 46 år kan se frem til at skulle fortsætte med at arbejde i 24 år mere.

Det er konsekvenserne af ”velfærdsforliget” fra 2006, som blev vedtaget af S, DF, V, K og R og senere fik tilslutning fra LA. Det betyder, at når reformen er fuldt indfaset, vil vi have den højeste pensionsalder i Europa.

Det er fuldstændig urimeligt, at vi konstant presser pensionsalderen i vejret samtidig med, at vi forventer højere og højere effektivitet og produktivitet. Flere oplever et arbejdsmarked, der bliver mere og mere presset. En undersøgelse blandt 58-60-årige 3F’ere, viste at 7 ud af 10 havde smerter, når de kom hjem fra arbejde. 25% af 3Ferne får førtidspension eller dør, før de bliver 60 år!  Arbejdsmarkedet har slidt dem op, inden de når pensionsalderen.

Samtidig er mulighederne for tidlig tilbagetrækning blevet stærkt indskrænket gennem forringelserne af dagpenge, efterløn, førtidspension og sygedagpenge. Konsekvensen er, at tusindvis henvises til at leve mange år på kontanthjælp med loft og 225 timers regel, indtil de når en stadig højere pensionsalder – hvis de altså lever så længe!

Derfor er det en helt forkert vej at gå, når Socialdemokratiet sammen med Dansk Folkeparti, Venstre, Konservative, Radikale og Liberal Alliance fortsætter med at hæve folkepensionsalderen. Der er i stedet brug for en mere rummelig ordning med mulighed for tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet samt mulighed for mere fleksibilitet, hvor man gradvist kan gå ned i tid.

Derfor foreslår Enhedslisten retten til at gå på ”Seniortid” efter 40 år på arbejdsmarkedet (inklusiv perioder med arbejdsløshed og barsel) og 35 års medlemskab af en A-kasse. Ydelsen skal svare til dagpengesatsen og fortsætter, til man når folkepensionsalderen.

Samtidig får man retten til ”Seniorløn”, som kan sikre en mere fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Det betyder, at hvis man har været på arbejdsmarkedet i 35 år og har 30 års medlemskab af A-kasse, har man ret til at gå ned i tid og blive kompenseret time for time med dagpengesatsen. Der vil selvfølgelig være mulighed for, at arbejdsmarkedets parter kan forbedre ordningen.

Ordningen kan finansieres ved at beskatte kapitalindkomst som arbejdsindkomst og ved at fjerne fradraget for pensionsindbetalinger i topskatten.

Det er afgørende, at vi får skabt et samfund, hvor det er indlysende, at der er et liv udenfor arbejdslivet. Forslaget her vil rette op på den ulighed, at mange ikke når at opleve en rimelig alderdom efter et langt arbejdsliv. Sideløbende skal vi sikre en ordentlig tilværelse for alle de, der af den ene eller anden grund står helt udenfor arbejdsmarkedet. Det handler om at fordele det nødvendige arbejde – og så bruge resten af tiden til noget fornuftigt.

Men slavisk at fortsætte med at hæve pensionsalderen, som S, DF, R, V, K og LA gør, er helt umenneskeligt og kræver et øjeblikkeligt modsvar. Det er Enhedslistens forslag et modsvar på.