Gratis færgeforbindelser i Aalborg Kommune

  • Enhedslisten er enig med samrådene i Hals, Ulsted, Hou og Gandrup i, at vi kan udnytte forbindelsen mellem Hals og Egense bedre til at aflaste trafikken over Limfjorden og understøtte udviklingen i dette område. Derfor vil vi have undersøgt muligheden for at gøre transport med denne forbindelse gratis og etablere flere forbindelser i myldretiden, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • Ved at gøre transporten helt gratis kan vi spare udgifterne til billetsalg og administration af denne. Vi vil i denne forbindelse også have undersøgt mulighederne for at få rejser med Egholm -færgen gjort gratis, fortsætter Per Clausen.
  • Den planlagte færgeforbindelse mellem Stigsborg og Aalborg må også være gratis, hvis den skal kunne fungere som et bindeled mellem kvarteret på Stigsborg og Aalborg og reelt blive et alternativ til Limfjordsbroen for cyklister. Her vil vi imidlertid også have undersøgt muligheden for at etableres bro. På den måde kan vi også undgå ventetider og dermed gøre denne forbindelse endnu mere attraktiv, slutter Per Clausen

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf. 31 67 50 08