Nu kommer seniorbofællesskaberne

Etableringen af seniorbofællesskaber har længe været en vigtig del af Enhedslistens politik.

Derfor var det helt oplagt for os, at stille krav om, at der blev etableret et seniorbofællesskab på Sprit-grunden, da vi fik mulighed for at få indflydelse på dette projekt i foråret 2017. Det var et af de krav Vi fik opfyldt, da højrefløjen i byrådet pludselig afviste at stemme for lokalplanen ved den afgørende afstemning. Nu er man så gået i gang med planlægningen af 20 seniorboliger i et bofællesskab her.

Ved budgetforhandlingerne fulgte vi op på denne succes. Vi fik afsat 4 millioner om året i 4 år til seniorbofællesskaber og i forbindelse med godkendelsen af boligprogrammet for de næste 4 år på mødet i By og Landskabsudvalget den 12. april, kunne vi konstatere, at dette nu bliver omsat i yderligere ca. 80 seniorboliger i bofællesskaber. De fordeles med 20 boliger på Fyrkildevej, 32 på Stigsborg, 15 l Gistrup og 12 i Vestbyen.

Vi håber selvfølgelig, at det bliver muligt at udvide dette antal yderligere, men vi vil også forsøge at få etableret familieboliger som bofællesskaber, da vi har fået flere henvendelser fra børnefamilier, som gerne vil bo i bofællesskaber.

Gruppeformand: Per Clausen