Stop for flere dyre boliger i Aalborg – vi har brug for flere billige

  • Det er selvfølgelig investorernes eget ansvar, at de har bygget for mange dyre boliger i Aalborg, men det kan påvirke byens udvikling negativt ved at skabe områder med mange tomme boliger og betyde, at borgere ikke længere kan sælge ældre boliger. Derfor burde kommunen have grebet ind, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg, som kommentar til, at hver 8. bolig på mellem 125 og 150 kvadratmeter står tomme (Jyllandsposten tirsdag den 23. juli)
  • I mange år har Aalborg Kommune imidlertid udarbejdet lokalplaner og revideret Kommuneplanen ensidigt med udgangspunkt i investorernes ønsker.
    Den politik, skal der gøres op med. Istedet skal vi fokusere på at sikre flere billige boliger til mennesker med små indkomster. Det er der nemlig stadig brug for i Aalborg, fortsætter Per Clausen.
  • Derfor bør vi igen have fokus på at bygge flere almene boliger. I Aalborg har de almene boliger vist, hvordan de kan løse boligsociale udfordringer og skabe attraktive boligområder – også for mennesker uden mange penge, siger Per Clausen.
  • I årene fremover skal vi imidlertid have langt mere fokus på at holde priserne nede. Derfor er det godt, at den nye regering har aftalt med sit parlamentariske grundlag, at der skal gives bedre betingelser for almene boliger og for kommuner til at planlægge disse. De muligheder skal Aalborg Kommune benytte sig af i årene fremover, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf. 31 67 50 08