Kommunale kulturpenge skal ikke følge private penge

  • Lederne for nogen af de kulturinstitutioner i Aalborg, som har nemmest ved at få indtægter og støtte fra fonde, har i Nordjyske foreslået, at flere af de kommunale kulturmidler skal gå til institutioner med store egenindtægter. De kommunale midler skal understøtte markedskræfterne. Det ville være den helt forkerte vej at gå, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • Offentlig støtte til kultur og kunst handler netop om at sikre, at der er et bredere og mere mangfoldigt kunst- og kulturliv, end det markedet kan sikre. Kommunal kulturstøttte handler ikke om, hvad der kan betale sig i økonomisk forstand, men om at give udøvende kunstnere gode betingelser for at udøve deres kunst og give borgerne gode oplevelser, fortsætter Per Clausen.
  • Den kommunale kulturstøtte skal fordeles efter disse kriterier. Det betyder, at der skal sikres flere midler, som går direkte til kunst og kultur, understøtter det kulturelle vækstlag og giver plads for fornyelse og eksperimenter. Det giver ikke flere penge til institutioner med store egenindtægter – nok snarere tværtimod. Kulturstøtte er ikke – og skal ikke være erhvervsstøtte, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08