Online borgermøder, debatter og foredrag

Klik her – læs vejledning om onlinemøder på Zoom


Næste onlinemøde, tirsdag d. 1. juni klokken 19-21 – temaet er “Klima og miljø


Tidligere afholdte møder


Torsdag den 22. april: Børn

Debatmøde: Ret til at være barn – udvikling og trivsel skal sikres


Mere frihed til mennesker med handicaps

Torsdag den 8. april

Du kan læse en opsamling fra mødet her.

Enhedslisten arbejder for at mennesker med handicap kompenseres fuldt ud for deres handicap i hverdagen, og dermed få en bedre livskvalitet. Målet er, at de skal tænke så lidt som muligt på sit handicap, være uafhængig af andre og være selvhjulpen, men på den anden side få den ønskede personlige hjælp, så de kan leve som andre. Aalborg Kommune skal overholde FN’s handicapkonvention.


Solidaritet med udsatte borgere – Aalborg kommune for alle!

22. marts 2021

Fysiske rammer og sociale tilbud skal afspejle kommunens mangfoldighed. Udsatte borgere skal sikres mulighed for at være en del af samfundet. Hjemløse skal hjælpes til at finde en bolig og gøre den til et trygt hjem. Udsatte skal mødes med forståelse og respekt – også i beskæftigelsessystemet. Alle der ønsker misbrugsafvænning skal have hurtig hjælp.


Mere kollektiv trafik – flere cykler – mere gang – færre biler

Læs artikel om den spændende debat på mødet den 6. marts 2021 her.

Enhedslistens foreløbige bud er:

 • Det skal blive nemmere, billiger og mere attraktivt at benytte kollektiv trafik i hele kommunen. Det kræver nye og mere fleksible tiltag. +busser og nærbane er en del af løsningen, men vi har også brug for fleksible løsninger til de små byer og landdistrikterne.
 • Cykelstierne skal være sikre, der skal være plads til forskellige former for cyklisme på stierne og vi skal have et dækkende net af cykelstier i hele kommunen.
 • Veje, fortov og den kollektive trafik skal indrettes så også mennesker kan komme rundt.
 • Delebilsordninger skal gøre det muligt at bruge en bil, når det er nødvendigt, uden at man behøver at eje den.
 • Vi skal forberede os på en fremtid med små automatiske el-biler som et supplement til den kollektive trafik.
 • Egholm og den vestlige del af Aalborg -Nørresundby skal ikke ødelægges af en ny motorvej – der skal gribes effektivt ind over for støjgener fra de eksisterende motorveje – der skal ikke bygge mere motorvej i Aalborg Kommune

Hvordan og til hvad skal Sygehus Nord-grunden og bygningerne anvendes til i fremtiden

Læs artikel fra mødet og de mange spændende forslag der kom frem.


Læs invitationen ved at klikke her eller på billedet


17. december 2020 – klokken 19 – 21

Medlemsmøde om den politiske situation. Oplæg ved folketingsmedlem Peder Hvelplund.

Der er sket meget i den seneste tid: Corona, mink, finanslov, instrukskommission, skattereform, klimanøl, politireform osv. – og så er det snart vintersolhverv/jul.

Mødet er åbent for alle medlemmer i Enhedslisten Nordjylland.


9. november – klokken 19 – 21

Byplanlægning – offentligt møde


5. november – klokken 19 – 21

Mød folketingsmedlem Victoria Velásquez – Den politiske situation

Victoria Velásquez, født 18. juli 1991. Blev aktiv i Enhedslisten og SUF i 2007, men det politiske engagement startede tidligt, hvor hun bl.a. var aktiv som elevrepræsentant i skolebestyrelsen i grundskolen. Hun blev valgt som medlem af Folketinget for Enhedslisten i Fyns Storkreds til Folketingsvalget i 2019.

Victorias ordførerskaber og områder:

 • Erhverv
 • Beskæftigelse
 • Arbejdsliv
 • Social dumping
 • Europarådet

Victoria sidder i følgende udvalg:

 • Erhvervsudvalget
 • Beskæftigelsesudvalget
 • Europaudvalget
 • Sundheds- og ældreudvalget
 • Skatteudvalget
 • Europarådet

Du kan følge Victoria på Facebook, Instagram og Twitter.


Motorveje overhalet af udviklingen? (Tirsdag den 2. juni 2020 klokken 20 – 22)

 • Hvordan finder man ud af, om vi skal have flere motorveje i Danmark?
 • Hvad med andre muligheder? Kan befordring med bus og tog og samkørsel styrkes så den reelt dækker mangle flere borgernes behov?
 • Hvad med vores erfaringer af Coronakrisen? Kan vi ved mere hjemmearbejde, online møder og mere fleksibel arbejdstid helt undvære udvidelser af motorvejsnettet?
 • Hvordan får den nye Klimalov og den øgede offentlige bevågenhed om et grønnere Danmark indflydelse på vores transportvalg?
 • Hvordan opnår borgerne indflydelse på politikernes beslutninger og prioriteringer?

Læserbrev i Nordjyske, lørdag den 23. maj 2020

Mød

 • Louise Faber, jurist
  • Formand for Borgerbevægelsen mod Egholm-Motorvejen og for den landsdækkende
  • Borgerbevægelsen for en demokratisk motorvejsproces
 • Per Clausen, Byrådsmedlem i Aalborg
 • Peder Hvelplund, Folketingsmedlem
 • Torben Skovgaard, medlem af Aktionsgruppen Egholm-Motorvejen Nej Tak

Aktionsgruppen Egholm-Motorvejen Nej tak på Facebook


Læs længere præsentation på hjemmesiden her.


Oplæg til debat ved Pelle Dragsted, tidligere MF for Enhedslisten og samfundsdebattør (Torsdag den 4. juni klokken 20 – 21)

 • Hvordan bliver fremtiden efter COVID.
 • Hvad er det for en krise, vi står i og hvad er venstrefløjens forslag til en retfærdig og grøn genopretning.
 • Reformer med fokus på grøn omstilling, lighed og mere demokrati.
 • Hvad kan og skal vi gøre?

Læs længere præsentation på hjemmesiden her.


Åbent møde med Sinem Demir om arbejdskampen på Jensens Bøfhus (27. maj 2020)

Sinem Demir har været tillidsrepræsentant under coronaen og den faglige konflikt på Jensens Bøfhus. Hun blev senere fyret som en del af konflikten.

Hør om hendes oplevelser og hvad status er på konflikten med Jensens Bøfhus.

Der er også lavet en støtteside for de ansatte og fyrede på Jensens Bøfhus.


Fælles ledelse på skolerne (30. april 2020)

 • Hvad er fordele og ulemper.
 • Mere eller mindre ledelse.
 • Skolerne og lokalsamfundet.

Hør mere om Enhedslistens holdning. Få svar på dine spørgsmål og få sagt, hvad du mener.

Læs indlæg på hjemmesiden om emnet:

Artikel i Nordjyske, fredag den 24. april 2020.


Møde om de private overenskomster (23 april 2020)

De privatansatte har i ly af nedlukningen og coronaen stemt ja til overenskomsten på det private område.

Se afstemningsresultatet her

Benny Vinther, formand for industrigruppen i 3F Aalborg og Morten Guldhammer, tillidsrepræsentant og en del af industrigruppen i 3F Aalborg, vil fortælle om forløbet, forhandlingerne og hvilke krav der var fra arbejdsgiveren og arbejdstagerens side.

De vil også komme ind på, hvad der sker med nogle af de krav som ikke blev opfyldt bl.a. værn mod social dumping, et løft af mindstelønnen, fjernelse af 0-timers kontrakter og  bedre lærlingeløn.


Den aktuelle politiske situation (21 april 2020)

Peder Hvelplund, Folketingsmedlem, holder oplæg og bagefter er der debat.


Rosa Luxemburg – revolutionært ikon – eller aktuel inspiration (19. april 2020)

Per Clausen fortæller om Rosa Luxemburgs liv og tanker. Hun spillede en stor rolle i det tyske socialdemokrati og 2. Internationale op til 1. Verdenskrig. Hun var med til at danne KPD (det tyske kommunistparti), inden hun blev myrdet i januar 1919. Inden da havde hun givet en række bidrag til debatten om demokrati og socialisme, reform og revolution, parti og bevægelse m.v.. Bidrag, der i følge Per Clausen, stadig kan inspirere.
Vigtig vejledning!

Foredraget var en stor succes.
27 deltagere nød et spændende foredrag af Per Clausen. Der var ro på i de ca. 45 minutter, hvor Per talte. I den efterfølgende debat i chatten og med mikrofon på var der flere spørgsmål og kommentarer. Flere efterlyste litteratur om Rosa Luxemburg og den samtid hun levede i. Hvad kan vi lære af den? Hvad kan vi drage nytte af i dag?