Så er vi klar til at gå i gang med BRT-bussen (Byrådet den 22. oktober)

Den vigtigste sag på byrådsmødet den 22. oktober var vedtagelsen af den lokalplan, som sikrer, at vi kan komme i gang med at etablere den nye BRT-buslinje fra Væddeløbsbanen i vest til det nye Universitetshospital i øst.

Der var dog også andre sager på dagsordenen.

Vi skulle vedtage en lokalplan, som giver mulighed for opførelse af ældre- og plejeboliger i Bonnesensgade. Der er akut behov for plejeboliger i området og selve projektet ser meget fornuftigt ud. Der bygges temmelig højt og massivt. Dog ikke højere end i bydelen i øvrigt. Derfor stemte vi for at sende planen i høring, selv om der er tale om en placering tæt på Tulip, som er en risikovirksomhed. Placeringen overholder de krav, byrådet har stillet, men vi stillede krav om skrappere regler og dem ville byggeriet næppe overholde.

Der var også et forslag om en lokalplan for byggeri af almene boliger på Stigsborg (klik og se lokalplanen).

 

Vi synes, at det er ærgerligt, at man har droppet planerne om at bygge billige almene boliger i dette område. Det ville jo have øget diversiteten og mangfoldigheden i Stigsborg området. Vi støtter alligevel planen, hvor der i stedet bygges almindelige almene familieboliger og seniorboliger. Boligerne bliver relativt billige og vi får nogen af de seniorboliger, som var en del af det budgetforlig, vi var med i for 2018. Det lykkedes for os at fastholde samme lave parkeringsnorm i dette område som i Midtbyen i Aalborg, selv om denne beslutning har været under hårdt pres fra Venstre og De Konservative.

I forhold til en ny lokalplan (klik og se lokalplanen) som giver mulighed for at bygge boliger i Skalborg (Gartnervej/Hobrovej), er der en række lugt- og støjproblemstillinger i forhold til det nærliggende industriområde. Det ser ud til, at problemerne er løst, så vi kan godt sende lokalplanen i høring, men vi vil være opmærksomme på disse problemstillinger i den videre proces.

Vi benyttede lejligheden til at bakke op bag rådmandens udtalelser om, at vi ikke i Aalborg ville acceptere planer, som tillod opførelse af boliger i områder, hvor lugt og støjgener, gør det umuligt at åbne vinduerne, som man planlægger i blandt andet Århus.

+ Bus (BRT)

I forhold til BRT-buslinjen (klik og se lokalplanen) understregede vi, at det (på grund af de mange boliger i Vestbyen og nye byggeplaner) er nødvendigt at føre ruten hele vejen fra Vestbyen til Universitetshospitalet (det kan overvejes at føre den videre til Klarup).

Derfor stemte vi imod De Konservatives forslag om at lade ruten starte ved John F. Kennedys plads. Det gjorde resten af byrådet også.

Vi bakkede op bag forslaget fra Vestbyens Samråd om at etablere en Pendlerparkering ved endestationen i Vestbyen.

For os er det vigtigt at skabe bedre vilkår for den kollektive trafik og det kan ikke undgå at tage plads fra andre og det bliver primært bilisterne.

Lokalplanforslaget – Nytorv

Målet om at reducere billismen skal fastholdes. Det bør også afspejle sig i parkeringsnormerne. Derfor stemte vi imod Venstres forslag om at åbne op for at stille krav om flere parkeringspladser, end den eksisterende parkeringspolitik stiller krav om i Midtbyen. (Dette forslag stemte både DF, De Konservative og Venstre for).

Frihed handler om frihed til at leve med – og uden bil. Delebiler er en del af løsningen. Vi foreslog, at man inddrager Aalborg Kommunes biler i en sådan delebilordning.

Vi understregede, at der også efter vedtagelsen af denne lokalplan skal være plads til dialog med borgerne om de konkrete løsninger. Særligt har vi fokus på cyklisternes forhold, som der da også lægges op til i planen.

Det er væsentligt for Midtbyens vedkommende at se denne plan i sammenhæng med at de øvrige buslinjer, med undtagelse af 1’eren, der flyttes fra Nytorv og Østerå og at der gribes effektivt ind over for bilismen her. Det betyder, at Østerå og Nytorv bliver betydeligt mere fredeligt, end det er i dag.

Per Clausen